تاریخ تکمیل پرسشنامه  : «    پرسشنامه استخدام     »
شرکت گلشهد آذرکندو محل
الصاق عكس
 
 
1)  مشخصات فردي
نام و نام خانوادگي : .................................... نام پدر : .................... تاريخ تولد  : /      / شماره شناسنامه : ................ محل صدور : ................
شماره ملّي : ................................................. گروه خون: .................... مليّت   : .................... مذهب : ................
وضعيت نظام وظيفه : داراي كارت پايان خدمت 
داراي كارت معافيت
نوع معافي : كفالت   
خريد خدمت
پزشكي
به چه علْت :  .........................................
وضعيت تأهل : مجرد
متأهل
تاريخ ازدواج  : /     / نام و نام خانوادگي همسر       ............................................. شغل همسر  ...............................
آدرس محل سكونت:    ............................................................................................................................................................................... تلفن منزل :   ............................................
آدرس پست الكترونيك ( ايميل )  ........................................................................ تلفن همراه :  ..................................................... تلفن تماس ضروري : ...............................
2)  مشخصات خانوادگي
1-2)  مشخصات خانواده :  پدر  - مادر   -  برادر و خواهر
نام و نام خانوادگي نسبت سن تحصيلات شغل تلفن محل كار آدرس و تلفن محل سكونت
 
 
 
 
 
 
 
 
2-2)  مشخصات همسر و فرزندان
نام و نام خانوادگي نسبت سن تحصيلات شغل توضيحات
 
 
 
 
 
3)  وضعيت تحصيلي
1-3)  تحصيلات رسمي
مقطع تحصيلي رشته تحصيلي گرايش نام آموزشگاه / دانشگاه شهر محل تحصيل از سال تا سال معدل عنوان پايان نامه / پروژه
سیکل
دیپلم
فوق ديپلم
ليسانس
فوق ليسانس
دكتري
 
 
 
 
 
 
 
 
2-3)  دوره هاي آموزشي
دوره آموزشي نام آموزشگاه نوع مدرك اعطايي شهر محل آموزش از تاريخ تا تاريخ معدل ملاحظات
 
 
 
 
 
 
 
4) تجربيات و توانمندي ها
1-4)  آشنايي با زبانهاي خارجي
زبان مكالمه خواندن و نوشتن نحوه فراگيري مدرك اعطايي توضيحات
خوب متوسط ضعيف خوب متوسط ضعيف تحصيل اقامت در خارج آموزش دارد ندارد
انگليسي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-4)  ساير توانمنديها
توانمندي / قابليت / مهارت سطح توانمندي / قابليت / مهارت ملاحظات
 
 
 
3-4)  در صورتي كه سوابق علمي ( ترجمه ، تأليف ، مقاله ، حضور در سمينار ، تدريس و ... ) داريد ، ذكر نماييد . در صورت وجود آثار مذكور يك نسخه از آن را ضميمه نماييد .
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
5) پيشينه شغلي و اجتماعي
1-5)  سوابق شغلي
نام مؤسسه / شركت شهر از تاريخ تا تاريخ آخرين سمت سازماني آخرين حقوق دريافتي(ريال) علت قطع همكاري ملاحظات
 
 
 
 
آيا سابقه پرداخت حق بيمه داريد ؟  بلی          خير 
             نوع بيمه ......................................................     مدت بيمه  :    ..........  سال   و   ............  ماه 
 
2-5)  سابقه عضويت در مؤسسات ، انجمن ها ، تشكّل ها و NGO بسیج و یا ....
نام مؤسسه زمينه فعاليت از تاريخ تا تاريخ آخرين سمت سازماني وضعيت ادامه ارتباط علت ارتباط/ عدم ارتباط ملاحظات
در ارتباط   
قطع رابطه
 
در ارتباط   
قطع رابطه
 
در ارتباط   
قطع رابطه
 
در ارتباط   
قطع رابطه
 
3-5)  چنانچه از پيشينه و سوابق خود چيزي لا زم به ذكر است بيان نماييد .
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
6) علايق  و نقطه نظرات شخصي
1-6)  علايق و تمايلات خود را در هر زمينه ( اعم از هنري ، ورزشي ، تفريحي ، اجتماعي و ... ) بيان فرماييد .  ................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
2-6)  دو نقطه قوت شخصيّتي / شغلي خود را بيان كنيد .  ..................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
3-6)  مسير شغلي خود  در 10 سال آينده را به چه صورت مي بينيد ؟ مايليد جايگاه شغلي شما در 10 سال آينده چه باشد  ؟ ....................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
7) وضعيت سلامت قواي جسماني 
 
نوع عارضه شرح سابقه علت بروز وضعيت كنوني ساير توضيحات
بيماري خير
بلي
مادرزادي
اتفاقي
بهبودي
تحت درمان
 
عمل جراحی
نقص عضو خير
بلي
مادرزادي
اتفاقي
 
ساير ..............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
8) نحوه آشنايي و ارتباط با شركت   
1-8 ) از چه طريق با اين شركت آشنا شديد ؟
2-8 )آيا  از طريق شخص خاصي به اين شركت معرفي شده ايد ؟ در صورت پاسخ مثبت نام معرف را ذكر نماييد .
3-8) آيا از بستگان ، دوستان و آشنايان شما در اين شركت مشغول به كار هستند ؟  خير
بلي
نام :  ..................................................... نسبت : ...............................
9) نكات مؤثر در گزينش   
1-9 ) به طور مشخص خود را براي چه شغلي آماده مي دانيد ؟
2-9 ) آيا در سوابق خود دليلي براي تصدي اين شغل مي بينيد ؟ در صورت پاسخ مثبت دليل را ذكر نماييد .  ..............................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
3-9 ) ساير مشاغل مورد علاقه  :   1 )   .................................................................  2 )   .................................................................  3 )   .......................................................... 
4-9 ) ميزان حقوق مورد درخواست  :  ..................................................................   ريال 
5-9 ) از چه تاريخي مي توانيد مشغول به كار شويد ؟  ...........................................................................................................................................................................................
6-9 ) آيا قادر به پرداخت ضمانتهاي مورد تقاضاي شركت ( چك ، سفته ، ضمانتهاي ملكي )  هستيد   ؟  ............................................................................................................
7-9 ) در صورتي كه بيان نكته اي در گزينش شما مؤثر است بيان نماييد  ؟  ........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
10) تعهّدات متقاضي استخدام     
اينجانب    ..............................................................  متعهّد مي شوم در صورت استخدام ، كليه ضوابط جاري و مقررات انضباطي شركت را محترم شمرده و به آن عمل نمايم . ضمناً اذعان مي نمايم كليه مطالب مندرج در اين پرسشنامه را در كمال صحت و درستي پاسخ داده ، چنانچه پس از استخدام در هر زمان خلاف اظهارات نوشته شده ثابت گردد ، شركت حق دارد به صورت يك طرفه نسبت به فسخ قرارداد كار في مابين اقدام نمايد و اينجانب حق هيچگونه اعتراضي نخواهم داشت .
تاريخ :   /       /    امضاء اثر انگشت
11)  ارزيابي    تخصصي 
 
1-11 ) ارزيابي اوليه  ( رئيس واحد / مدير يا رئيس شعبه )  ...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                      نام مصاحبه كننده :   .................................................   سمت : ..............................................   امضاء 
 
2-11 ) ارزيابي تخصّصي  ( مدير واحد )  ...........................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                      نام مصاحبه كننده :   .................................................   سمت : ..............................................   امضاء 
 
3-11 ) ارزيابي امور اداري ..................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                      نام مصاحبه كننده :   .................................................   سمت : ..............................................   امضاء 
 
4-11 ) نظر مدير عامل   ......................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
با استخدام ايشان  موافقت مي شود
موافقت نمي شود
 
                                                                                                                                                                       امضاء مدير عامل 
 
اخبار استخدام
مقالات
درباره عسل
اعجاز عسل در ادیان
پاورپوینت
لیست قیمت
NAME
FAMILY
TEL
تمامی حقوق وب سایت برای آذرکندو محفوض میباشد - طراحی و برنامه نویسی شرکت داده پرداز طراحان ماندگار