میزان رطوبت
هر چه میزان رطوبت عسل بیشتر باشد , احتمال تخمیر آن در نگهداری در شرایط گرم بیشتر است . حداکثرمیزان رطوبت دراستانداردایران برابر ۲۰ گرم در صد گرم عسل است.

آزمایش HMF
سنجش ساکارز
سنجش رطوبت
نسبت فروکتوز به گلوکز
میزان PH و اسیدیته آزاد
سنجش فعالیتهای دیاستازی
سنجش پرولین
آزمایش میکروبی
انحراف نور پلاریزه
تمامی حقوق وب سایت برای آذرکندو محفوض میباشد - طراحی و برنامه نویسی شرکت داده پرداز طراحان ماندگار