تعیین نسبت بین قندهای فروکتوز و گلوکز در عسل :
همانطور که در قسمت مواد متشکله عسل اشاره شد میزان فروکتوز عسل حدود ۳۸درصد و گلوکز حدود ۳۰درصد می باشد. جهت تشخیص خلوص عسل تعیین نسبت بین قندهای فروکتوز و گلوکز دارای اهمیت است چون این نسبت در عسل های طبیعی و عسل های مصنوعی متفاوت است.
عسل طبیعی و خالص   ۱۰۰/ ۱۱۹- ۱۰۶= گلوکوز / فروکتوز ( لولوز)  (۱٫۰۶ تا ۱٫۱۹)        //    عسل مصنوعی    ۱۰۰ / کمتر از ۹۵ = گلوکوز / فروکتوز ( لولوز)  (کمتر از ۰٫۹۵) در نتیجه هرگاه بعنوان تقلب قندهای مصنوعی به عسل اضافه گردد (به جای اضافه کردن ساکاروز یا شکر قندهای فروکتوز و گلوکز اضافه گردد این نسبت نیز تغییر می کند) .نسبت بین این دو قند اثرات مهمی در پدیده رس کردن یا کاتالیزاسیون عسل نیز دارد. برای تعیین میزان این دو قند در عسل از روشهای یدومتری یا روش نورپلاریزه استفاده می گردد که روش ازمایش مربوط به رشته صنایع غذایی است که از ذکر آن خودداری می گردد.

 

آزمایش HMF
سنجش ساکارز
سنجش رطوبت
نسبت فروکتوز به گلوکز
میزان PH و اسیدیته آزاد
سنجش فعالیتهای دیاستازی
سنجش پرولین
آزمایش میکروبی
انحراف نور پلاریزه
تمامی حقوق وب سایت برای آذرکندو محفوض میباشد - طراحی و برنامه نویسی شرکت داده پرداز طراحان ماندگار